L-Å Eveberg Fastighetsutveckling Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

L-Å Eveberg Fastighetsutveckling Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Partille. Det är nämligen den kommunen som L-Å Eveberg Fastighetsutveckling Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

L-Å Eveberg Fastighetsutveckling Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1991-09-16. Men sedan 1993-01-01 så har L-Å Eveberg Fastighetsutveckling Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Göteborgsv. 30, 433 60, Sävedalen. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på L-Å Eveberg Fastighetsutveckling Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 031-3408460.

Partille arbetar för att bolag som L-Å Eveberg Fastighetsutveckling Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för L-Å Eveberg Fastighetsutveckling Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Västra Götalands län.

Bolaget skall äga och förvalta aktier, fastigheter, bedriva handel och tävling med och uppfödning av travhästar samt bedriva handels- installations- och konsultverksamhet inom VVS-branschen, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för L-Å Eveberg Fastighetsutveckling Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till L-Å Eveberg Fastighetsutveckling Aktiebolag och det är följande personer, Eveberg, Lars-Åke Mikael som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Eveberg, Berith Margareta som är född 1959 och har titeln Suppleant, Rudén, Bror Urban som är född 1949 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för L-Å Eveberg Fastighetsutveckling Aktiebolag är 556432-5107.